Woorddefinities

EFT (Emotional Freedom Technique)

Bij EFT tik ik met mijn vingertoppen op specifieke punten op je lichaam terwijl je je concentreert op je fysieke, emotionele of psychische pijn. Dit tikken maakt de emoties los. Hierdoor verdwijnt de negatieve lading die verbonden is met aan de oorspronkelijke ervaring van de klacht of het probleem. De energie stroomt weer vrij en je voelt je in evenwicht.

EFT is om stress in je lichaam op te ruimen.

EFT kan je bij volwassenen en kinderen inzetten en de resultaten zijn altijd weer verbluffend en bijzonder.

Visualiseren:

Visualiseren is eigenlijk fantaseren.

We starten een visualisering met een korte ontspanningsoefening zodat je hersenfrequentie daalt. Hierdoor zet je het denken even op een lager pitje.

Bij visualisatie ga ik je vragen je ogen te sluiten en je dingen voor je geestoog te laten verschijnen.

We gaan heel bewust een bepaald beeld of gevoel oproepen. Daar gaan we dan mee aan de slag.

Zo kunnen we oude ongewenste beelden gemakkelijk vervangen in het onderbewustzijn door nieuwe.

Tijdens een intakegesprek wordt duidelijk wat je wil veranderen.Eigenlijk download je een nieuw programma dat bestaat uit jouw beelden.

Het is prachtig om te zien hoe krachtig én snel deze methode werkt en ingezet kan worden bij zowel kinderen als volwassenen.

Inspiratie

In dit filmpje zie je een voorbeeld van een sporter die de kracht van visualiseren inzet voor zijn training

https://youtu.be/FJ5K7uePr8g

Ontspanning en relaxatie Ontspannings- en relaxatiemomentjes zorgen voor meer rust en welbevinden. Ik ga je met behulp van mindfulness, ademhalingsoefeningen, visualisatie, yoga, brain gym oefeningen rust in je lichaam laten ervaren.

Creatief coachen: hier leert je kind door middel van creativiteit te communiceren.Zo wordt je kind in de gelegenheid gesteld om wat innerlijk leeft en belangrijk voor haar/hem is, naar buiten te brengen. Dit kan d.m.v. kleien, schilderen, tekeningen (de boom-, de wereld, het huis,...)

Ouderbegeleiding: biedt hulp aan ouders die problemen hebben met, of zich zorgen maken over hun kind. Ik ga met jullie je rol als ouder versterken door onder meer inzicht te krijgen in het probleem van het kind . Ik bied een luisterend oor, kan advies geven op gebied van opvoeding en ouderschap. We gaan ondermeer leefregels opstellen, werken met familieopstellingen, de spiegeltechniek komt aanbod.

Leefregels: door middel van het nadenken over en opstellen van leefregels sta je als ouderpaar stil bij wat je belangrijk vindt in de opvoeding en tot wat voor mensen je je kinderen wil opvoeden. Je maakt dat concreet door het opstellen van de regels. Er wordt rust en veiligheid gecreëerd en er ontstaat ruimte voor andere dingen omdat het vermoeiende repeteerwekkergedrag tot een minimum beperkt kan worden. De regels gelden voor iedereen in het gezin. Iedereen weet zo wat er van hem of haar verwacht wordt en de juiste handelingen volgen vanzelf. Voor de ouders is het makkelijker om grenzen te stellen.

Spiegeltechniek: kinderen zijn sterk met hun ouders verbonden en spiegelen vaak iets onverlichts van hun ouders.

Verwerking van rouw en verlies/scheiding: hier is luisteren, correcte informatie delen, warmte/genegenheid en de herinnering levendig bewaren van essentieel belang. Ik laat de kinderen een anker kiezen, dit kan een steentje of gelukspopje zijn. Door visualisatie ga ik met het kind de liefde en het gemis van de dierbare laten opslaan in dit anker. Zo kan het kind door dit anker met zich mee te nemen of er aan te denken de liefde van die persoon voelen overal waar hij of zij is.

Individuele opstellingen/ Familieopstellingen: Ik ga d.m.v. vloerankers (vb knuffels, papiertjes,...) het gezin laten opstellen en samen bekijken we welke plek ieder inneemt of alleen een ouder t.o.v. het kind. Maar ook een persoon t.o.v. een probleem/ gevoel/kwestie. Op deze manier kun je vaak sneller inzicht krijgen. We kunnen een opstelling ook op een tafel laten maken met poppetjes, schelpen of andere dingen die voor handen zijn. Zelf werk ik graag met visualisaties. De inzichten zijn vaak zeer verhelderend, rustgevend en helend.

Door die visualisatie ga je naar je ouders kunnen kijken en zien wat ze met je doen. Je gaat zelf een keuze maken waar je zelf in het leven wil staan. Zo kan je kiezen voor de toekomst en dingen achter je laten.

Brain Gym: is een onderdeel van de Educatieve Kinesiologie. Bestaat uit een reeks eenvoudige en leuke oefeningen die invloed hebben op onze hersenen en die via beweging het natuurlijk leren bevorderen. Door deze oefeningen gaan we onze beide hersenhelften instaat stellen om beter samen te werken en leren om,als er een probleem is, hier even bij stil te staan en het te gaan oplossen. Deze methode kan bij kinderen ingezet worden om het leren te bevorderen. Je zal merken dat brain gym in combinatie met logopetie tot snellere en betere resultaten leidt.

Bij volwassenen kunnen we ,via brain gym, onderzoeken waar de blokkade zich bevindt in je lichaam en wat jij persoonlijk nodig hebt om terug in balans te komen. Enkel zo kan je weer over al je kwaliteiten beschikken zodat je uw persoonlijke doelen makkelijk kan bereiken.

Mindfulness: Ik ga d.m.v. mindfulness jezelf aandacht laten geven aan je lichaam door het bewust te worden van wat er hier en nu is (gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties) zonder te oordelen. Hierdoor ga je ontspannen raken en stress kunnen lossen. Vb: hoe lig ik hier, voel ik mijn voeten die de grond raken, mijn benen,... Hoe is mijn ademhaling op dit moment? ...

NEI-therapie: (Neuro Emotionele Integratietherapie): is een bijzondere combinatie van bio-kinesiologie, neurowetenschappen, acupressuur en toegepaste psychologie. Door een gesprek aan te gaan met het onbewuste, via spiertesten, biedt NEI een simpele, snelle en eenvoudige manier om emotionele of mentale blokkades uit je verleden op te lossen.

Hypnotherapie: hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichaamelijke klachten, maar ook voor sportprestatieverbetering, minderen eten, stoppen met roken,... De cliënt wordt door de hypnotherapeut door middel van voornamelijk verbale communicatie in een lichte trance gebracht maar behoudt de controle over zichzelf.

Stop4-7: hulpverlenen aan kinderen met gedragsproblemen.

Hier leer ik kinderen duidelijk te communiceren. We werken aan antisociaal gedrag door het kind bepaalde competenties aan te reiken: stop te leren zeggen, aangeven wat het probleem is, te verwoorden wat je als kind wel wil, oplossingen zoeken voor je probleem, problemen effectief gaan oplossen.

Contactsleutels en een gat in de haag te Gent:

Positieve algemene sociale vaardigheidsprogramma's over zogenaamde lifeskills of leefsleutels zijn belangrijke middelen tegen misbruik van alcohol en drugs.We staan stil bij: Hoe blijf ik gezond? Hoe zorg ik voor mijn eigen veiligheid? Waarom hou ik me het best aan regels?

Sherborne: is een bewegingsmethode waarbij bewegingsactiviteiten individueel of met 2 worden aangeboden met als doel de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid te bevorderen.

Schrijfdans en woorddans: de basisbewegingen van het Europese schrift worden gekoppeld aan muziek.

Reflexintegratie: de INPP-Reflexintegratie-Therapie is in de eerste plaats gericht op kinderen vanaf 7 jaar met leer- of gedragsproblemen. Primaire reflexen zijn de eerste bewegingen waarmee baby's op hun omgeving reageren. In de eerste levensjaren verdwijnen deze automatische reacties, om steeds meer plaats te maken voor bewuste bewegingen. Het lichaam integreert de reflexen en kan zich hierdoor steeds verder ontwikkelen. Het zenuwstelsel ontwikkelt zich en het lichaam leert bewust te bewegen. Deze reflexen zijn in de eerste plaats bedoeld ter bescherming, maar zijn ook de neurologische bouwstenen voor al onze aangeleerde bewegingen en vaardigheden.

Hoe beter de reflexen geintegreerd zijn, hoe doelgerichter we ons kunnen gedragen en bewegen. Als er nog actieve reflexen aanwezig zijn kunnen we niet doelgericht en doeltreffend onze "taken" volbrengen en volhouden.

Door middel van fysische oefeningen worden deze problemen succesvol aangepakt en zal het leren makkelijker verlopen.

Hartsverbindend communiceren met jongeren: We gaan bespreekbaar maken wat echt bij jongeren leeft. Op welke manier kan ik best communiceren? Hoe lossen we conflicten vredevol op en hoe pakken we ze bewust aan? Hoe bespreek ik moeilijke thema's? Hoe kan ik ontspannen harten verbinden?

Jaaropleiding Opleiding Kinderyoga Docent: Yoga met kinderen.

Mail: huysmans.katrien@telenet.be
Gsm: 0478/232649 
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin